Činnost

Obec Tvarožná má patronát nad klienty Ústavu sociální péče ve Střelicích.
Naši dobrovolní hasiči zorganizovali již několikrát ukázkové odpoledne v areálu ústavu ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem podniku Čepro Střelice.

Chovance tohoto ústavu zveme i do Tvarožné na akce , které pořádáme my hasiči nebo obec.

SDH Tvarožná se také věnuje pořádáním kulturně společenských akcí. Pořádáme již tradiční Věneček a Ostatky.

Rovněž pořádáme hasičské závody O pohár zastupitelstva obce Tvarožná.

 

 

Činnost v roce 2011:

  • Již od  začátku roku se soustředíme na blížící se výročí 120 let SDH. Projednávají se koncepce oslav, druhy upomínkových předmětů atd.
  • 15. ledna se účastníme VVH okrsku v Hostěnicích a okrskového plesu.
  • 19. února pořádáme hasičský věneček na  Kosmáku, tentokráte hraje hudební skupina Maja ze Sokolnic. Opět je nespokojenost s hudbou, toto není vhodný typ pro ples. Během plesu jsou dvě kulturní vložky – Aleš Dědeček se svojí taneční skupinou a potom překvapení – tvarožen-ští tančící hasiči.
  • 5. března pořádáme tradiční ostatky. Průvod, ve  kterém je 43 masek, vychází ve 12 hodin. Do kroku hrají 4 tety (hudební doprovod Šťastný, Daněk, Filipec, Brzobohatý a Ondráček)Tato akce je zvěčněna kamerou televizní stanice Prima.
  • Ostatky se potom vyhodnotily 11. března – to se snědlo a vypilo všechno, co zbylo z ostatků.
  • Následuje sběr železného šrotu – 19. března, posbíraly se 4 tuny železa.
  • 26. března provádíme údržbu zeleně – prořezáváme a kácíme náletové dřeviny za „bytovkama“ dle pokynů obce.
  • Od března se pravidelně každý pátek schází přípravný výbor pro zajištění oslav 120 let SDH, ve  složení: Severa Miroslav, Pejřil Petr, Ondráčková Žofie, Šmerda Jiří. Už nyní se ví, že se udělá 300 pozvánek pro spoluobčany, 100 pozvánek pro hasiče naše a  okolních sborů. Už se ví, že na trávníku proti zbrojnici bude výstava historické i současné požární techniky.
  • Sbírku pro potřebu Charity organizuje Žofie Ondráčková ve dnech 15.–16. dubna v prostorách hasičské zbrojnice.
  • 30. dubna večer, jak bývá dobrým zvykem, pálíme čarodějnice za  zbrojnicí.