Činnost

SDH Tvarožná se věnuje pořádáním kulturně společenských akcí, mezi které patří tradiční Věneček a Ostatky. Také spolupracuje s obcí při zajišťování obecních akcí.

Rovněž pořádáme hasičské závody O pohár zastupitelstva obce Tvarožná a soutěž v požárním útoku O pohár starosty SDH.

Uskutečňujeme sběr železného šrotu a provádíme kácení dřevin na katastru obce.