Zásady činnosti jednotek

ZÁSADY ČINNOSTI JEDNOTEK NA ÚSEKU CIVILNÍ
OCHRANY A OCHRANY OBYVATEL

[K § 70 odst. 6 písm. d) zákona]

§ 30

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel 15) jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v § 21 až 28. Při zásahu

  1. zdolávají požáry,
  2. provádí záchranné a likvidační práce,
  3. podílí se na evakuaci obyvatel,
  4. podílí se na označování oblasti s výskytem nebezpečných látek,
  5. podílí se na varování obyvatel,
  6. podílí se na dekontaminace postižených obyvatel nebo majetku,
  7. podílí se na humanitní pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.

§ 31

Jednotka vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jen takovou činnost uvedenou v § 30, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování 16) a k havarijnímu plánu kraje. 17)